Послуги

При наданні аудиторських послуг працівники нашої фірми дотримуються вимог Міжнародних стандартів аудиту і Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Аудиторська фірма «ЗАХІДАУДИТ» розробила внутрішньофірмові стандарти, інструкції, методики щодо контролю якості на фірмі.

Наша фірма приділяє основну увагу якості послуг.

Основні види послуг, які надає Аудиторська фірма «ЗАХІДАУДИТ»:

Аудиторські послуги
Обов’язковий аудит
Ініціативний аудит
Податковий аудит
Аудит спеціального призначення

Бухгалтерські послуги
Бухгалтерське обслуговування і супровід
Постановка бухгалтерського обліку
 

Консультаційні послуги
Консультаційний супровід
Податкове консультування
Разові консультації
Консультаційні послуги з питань комп’ютерної обробки облікової інформації

Вартість однієї людино-години роботи становить:
- сертифікованого аудитора - 500 грн. 
- асистента аудитора - 400 грн.